Aktivnosti

Saopštenje direktorke škole

Vršnjačko nasilje je poslednjih godina vrlo često pominjana tema. Raspravljalo se na raznim tribinama i radionicama, ali se u sveobuhvatnoj kampanji, čini se, stiglo samo dotle da se registruje kao pojava. 

Agresivno ponašanje je, nažalost, sve češći oblik ponašanja pa ne čudi da je u porastu i kod dece. Za nasilje u školama najčešće su optuženi nastavnici koji se, zapravo, jedini suštinski bave ovim problemom. Međutim, nasilje kao oblik komunikacije u školi predstavlja posledicu, uzroci su u većini slučaja van časova i velikih i malih odmora. Novi Zakon sistema obrazovanja i vaspitanja školama je ponudio nove mere kažnjavanja, ali one kao takve mogu biti svrsishodne samo ako su u porodici prihvaćene kao kazne. Ukoliko učeniku smanjena ocena iz vladanja ne predstavlja kaznu, ona neće imati vaspitnu ulogu. 

Tim povodom i povodom nekoliko zabeleženih slučaja u poslednjoj nedelji u školi,u ponedeljak, 15.oktobra održana je vanredna sednica Nastavničkog veća na kojoj je razmatrana disciplina učenika i mere koje će se preduzeti u narednom periodu.

Nasilničko ponašanje je apsolutno neprihvaćeno i Tim za bezbednost  razmatra svaki pojedinačan slučaj.

Ništa u školi nije prepušteno slučaju, obaveštene su sve institucije od roditelja do Policijske uprave. Nije bilo propusta u postupanju i učinjeno je sve što je zakonska obaveza škole. Međutim, briga o deci se ne može svesti na “zakonske okvire” i “niz postupaka u proceduri”,  rad sa decom je mnogo više od toga. To su svakodnevni razgovori, svakodnevni kontakti sa roditeljima, jer je to jedini način da se deci pomogne da sve svoje dileme u odrastanju i sazrevanju prihvate i razumeju.

Za posao nastavnika od krucijalnog značaja je saradnja sa roditeljima, koja nažalost, ponekad izostaje.

S tim u vezi zakazani su roditeljski sastanci na kojima će biti predočeno da odgovornost za ponašanje svoje dece imaju oni i da su nastavnici i roditelji na istoj strani kada je vaspitavanje u pitanju-partneri, a ne suprotstavljene strane.

                                         

Direktor škole: Tamara Janković

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu