Aktivnosti

Ti odluči!

 Poštovani učenici i roditelji,

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo pripremio je32 kratka TV formata , 2 TV spota i 8 animiranih filmova edukativnog sadržaja o pojedinim pojavnim oblicima bolesti zavisnosti.

Serijal ovih TV emesija pod nazivom "Ti odluči" dostupan je na sajtu www.tiodluči.rs.

Preporučujemoda posetite navedeni sajt gde možete naći odgovore i isgurne informacije u vezi sa zaštitom i prevencijom zdravlja. 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu