Aktivnosti učeničkog parlamenta 2018/2019

Članovi Učeničkog parlamanta u školskoj 2018/2019. godini

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Članovi Učeničkog parlamanta u školskoj 2018/2019. godini

Dana 06.09.2018. godine u 12:00 časova održana je sednica Učeničkog parlamenta na kojoj je izvršena registracija članova i izbor rukovodstva UP OŠ „Svetozar Marković“ u Leskovcu.

7/1: Teodora Stojičević, Mateja Stojanović;   

7/2:Anđela Ivović, Pavle Paić;

7/3: Julija Rakić, Andrija Čulјković;   

7/4: Natalija Milošević, Anđela Petrović

7/5: Isidora Janjić, Luka Stevanović;   

8/1: Emilija Mitić, Danko Rajković;

8/2: Minja Nikolić, Jovan Stamenković;   

8/3: Iva Šaronjić, Mateja Jović;

8/4: sara Đorđević, Milica Stanojković;   

8/5: Mina Ristić,  Marko Stanković

Za predsednika UP izabran je učenik Mateja Jović učenik 8/3,  a za potpredsenika  UP Natalija Milošević učenica 7-4.  Za vođenje zapisnika dobrovolјno se javila Emilija Mitić, učenica 8/2 razreda.

UP je jednoglasno usvojio plan rada za 2018/19. godinu koji je prikazan u narednoj tabeli .

UP je jednoglasno izabrao da nosioci praćenja UP budu sledeći nastavnici saradnici UP:

 • Violeta Aleksić,
 • Bojan Konstantinović,
 • Ivan Stojilјković i
 • Aleksandar Nikolić

Rukovodilac tima: Aleksandar Nikolić

Plan rada Učeničkog parlamenta 

 

  Aktivnosti
septembar Prva nedelja:
 • Formiranje skupštine Učeničkog parlamenta.

 • Formiranje odbora i izbor predsednika.

 • Izrada plana rada Učeničkog parlamenta

Treća nedelja:

 • Basket 3 na 3 humanitarnog karaktera , pomozimo dnevnom boravku „Duga“
 • Odbojka, takmičenje učenika sedmog i osmog razreda (ukoliko dozvole vremenski uslovi

Četvrta nedelja: 

 • Svetski dan planina, akcija sađenja drveća u školskom dvorištu,
 • Odbojka, takmičenje učenika sedmog i osmog razreda (ukoliko dozvole vremenski uslovi
 • Mogući susreti sa školama iz bliže okoline na teritoriji grada
oktobar Prva nedelja:
 • Povodom dečje nedelje planirana poseta dnevnom boravku „Duga“, Kviz za 5. Razred naše škole u 19 časova
Treća nedelja:
 • Prikupljanje knjiga za siromašne učenike
Četvrta nedelja:
 • Prikupljanje knjiga za školsku i gradsku biblioteku
 • Žurka povodom „Noći veštica“ maskembal
novembar Prva nedelja:
 • Prezentacija na temu svemira (opciono može i neka druga tema, na predlog učenika) za učenike 5. razreda
 • Dan primirja u drugom svetsko ratu- prezentacija iz istorije
Druga nedelja:
 • Svetski dan ljubaznosti – razgovor unutar OZ
Četvrta nedelja:
 • Međunarodni dan nasilja nad ženama
decembar Druga nedelja:
 • Svetski dan ljudskih prava, predavanja unije učeničkih parlamenata srednjih škola
 • Aktivnosti povodom Dana škole
Treća nedelja:
 • Dan solidarnosti – sakupljanje odeće za Crveni krst
Četvrta nedelja:
 • Novogodišnja karaoke žurka od 19 časova
januar Treća nedelja:
 • Ukoliko postoje uslovi izrada Sneška Belića, na lokaciji oko škole
Četvrta nedelja:
 • Sveti Sava, obeležavanje datuma, pravljenje panoa, učestvovanje u priredbi...
februar Četvrta nedelja:
 • dan maternjih jezika aktivnosti sa romskom decom
mart  Treća nedelja:
 • Svetski dan poezije
Četvrta nedelja:
 • Svetski dan pozorišta poseta pozorištu u saradnji sa drugim školama
april Druga nedelja:
 • Svetski dan Roma
Treća nedelja:
 • Dan planete Zemlje, prezentacija za učenike drugih škola i razrednu nastavu naše škole
Četvrta nedelja:
 • Međunarodni dan plesa, druženje  uz ples u sali
maj Prva nedelja:
 • obeležavanje dana Sunca izrada panoa...
Druga nedelja:
 • Međunarodni dan Crvenog krsta
 • Izlet učenika 8.razreda na relaciji : Leskovac – Caričin grad – Gorina (fabrika vode) – Vučje ( hidrocentrala) - Leskovac

Četvrta nedelja:
 • Žurka za ispraćaj osmog razreda

 

 Opširnije o realizovanim aktivnostim Učeničkog parlamenta u školskoj 2018/2019 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu