Aktivnosti učeničkog parlamenta 2019/2020

Članovi Učeničkog parlamanta u školskoj 2019/2020. godini

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Članovi Učeničkog parlamanta u školskoj 2019/2020. godini

Na prvom sastanku UP ove školske godine izabrani su članovi rukovodstva (predsednik, potpredsednik i zapisničar) i članovi Parlamenta, učenici sedmog i osmog razreda.

Za predsednika parlamenta izabran je Mateja Stojanović 8/1.

Potpredsednici su: Nera Đokić 7/3, Lola Stojanović, Teodora Anđelković 7/5.

Zapisničar: Ivona Perić 8/1

Za članove UP izabrani su sledeći učenici:

 • Milica Stojanović
 • Mila Dimitriejvić
 • Bogdan Mladenović
 • Iva Kostić
 • Nera Đokić
 • Marta Ilić
 • Ema Stojanović
 • Sara Stanković
 • Teodora Anđelković
 • Lola Stojanović
 • Mateja Stojanović
 • Ivona Perić
 • Aleksandra Živnković
 • Lazar Kostov
 • Julija Rakić
 • Anrija Čulјković
 • Cveta Stojanović
 • Nađa Stajković
 • Danica Stojanović
 • Luka Stevanović 

Opširnije o realizovanim aktivnostim Učeničkog parlamenta u školskoj 2019/2020 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu