Oglasi i javne nabavke

 

Dokument
 
Interni plan javnih nabavki  preuzmi
Interni plan nabavki -  2018.godina preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda - Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac preuzmi
Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac - Konkursna dokumentacja preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za JN MV 01-2019 preuzmi
Odluka o izmeni ugovora o izvodjenju radova preuzmi

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu