Okružno takmičenje iz matematike

Okružno takmičenje iz matematike je održano 12.3.2022.god. sa početkom u 10 časova . Organizator takmičenja je bila OŠ „ Kosta Stamenković“ iz Leskovca. Učestvovali su učenici  od  IV do VIII razreda .Sa učenicima su pošli  njihovi predmetni nastavnici, koji su kasnije uzeli učešće u pregledu radova.

Nagrađeni učenici su   :

 IV razred

 1. Pavle Nikolić  IV - 1            I  nagrada                (nastavnik  Ana Gavrilović )
 2. Mia Stefanović IV - 1          I  nagrada                (nastavnik  Ana Gavrilović )
 3. Milica Žunić IV - 1               II  nagrada               (nastavnik  Ana Gavrilović )
 4. Mihajlo Đokić  IV - 2           III  nagrada             (nastavnik Trajko Milošević)
 5. Lazar Arsić IV - 1                III  nagrada             (nastavnik  Ana Gavrilović )
 6. Đorđe Begović IV - 3          pohvala                        (nastavnik Zoran Ilić)

V razred

 1. Ristić Luka  V - 1                 I  nagrada                (nastavnik Jović Olgica )
 2. Stojanović Sofija  V - 1        II  nagrada               (nastavnik Jović Olgica )
 3. Mladenović Kristijan V - 1    III  nagrada              (nastavnik Jović Olgica )
 4. Pavlović Mina     V - 1          pohvala                   (nastavnik Jović Olgica )

 VI razred

 1. Stojanović Milica VI - 2          pohvala         (nastavnik Pavlović Miloš)
 2. Mihajlović Andrej VI - 2          pohvala         (nastavnik Pavlović Miloš)

 VII razred

 1. Petar Minić               VII -1      I  nagrada          (nastavnik Trenčić Valentina)
 2. Ognjen Stamenković VII-1      I  nagrada          (nastavnik Trenčić Valentina)
 3. Milica Stanković VII- 4             III  nagrada         (nastavnik Trenčić Valentina)

VIII razred

 1. Stojilјković Jana   VIII - 1        III  nagrada            (nastavnik Pavlović Miloš)
 2. Savić Vuk  VIII - 2                   III  nagrada             (nastavnik Pavlović Miloš)

Plasnman na republičko takmičenje Republička komisija će naknadno odrediti.

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu