Oglasi i javne nabavke

 

Dokument
 
Obaveštenje o dopuni Konkursne dokumentacije NR-1/24 preuzmi 
Poziv i konkursna dokumentacia  NR-1/24-Radovi na sanaciji dela objekta OŠ "Svetozar Marković" Leskovac preuzmi 
Odluka o sprovođenj nabavke-Radovi na sanaciji dela objekta OŠ "Svetozar Marković" Leskovac preuzmi
Odluka o dodeli ugovora  u postupku nabavke radova -Radovi na zameni instalacija i opreme toplotne podstanice u objektu oš „svetozar marković“ leskovac  preuzmi 
Odgovori na pitanja sa pojašnjenjem Radovi na zameni instalacija i opreme toplotne podstanice u objektu OŠ "Svetozar MArković" leskovac preuzmi
Plan nabavki 2024 Preuzmi
Plan javnih nabavki 2024 Preuzmi
RADOVI NA ZAMENI INSTALACIJA I OPREME TOPLOTNE PODSTANICE U OBJEKTU OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ LESKOVAC Preuzmi
Odluku o dodeli ugovora u postupku nabavke dobara -DRVO ZA OGREV preuzmi
Odluka o sprovođenju postupka nabavke dobara na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje -DRVO ZA OGREV preuzmi 
Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koje se zakon ne primenjuje-Nabavka dobara – DRVO ZA OGREV preuzmi
Odluka o dodeli ugovora_RADOVI_NR_1_23 preuzmi
Odluka o pokretanju postupka_radovi_NR_1_23 preuzmi
PLAN NABAVKI ZA 2023_rebalans_1_24_05_2023 preuzmi
Poziv i konkursna dokumentacija_NR_1_23 preuzmi
Tabela 3 - Zahtev za osnovna sredstva-REBALANS 1-odobreno preuzmi
Tabela 1 i 2 - Zahtev za tekuce izdatke-REBALANS 1-odobreno preuzmi
 Odluka o dodeli ugovora - računarska oprema za informatički kabinet preuzmi
Poziv i konkursna dokumentacija_ND_15_23 preuzmi
Odluka o pokretanju postupka nabavke dobara_ND_15_23 20230426_10595695 preuzmi
Tabela 3 - Zahtev za osnovna sredstva-odobreno preuzmi
Tabela 1 i 2 - Zahtev za tekuce izdatke i zahtev za dodatna sredstva-odobreno preuzmi
PLAN NABAVKI ZA 2023_30_12_2022 preuzmi
ODLUKA O DONOŠENJU I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA_2023_30_12_2022_KONAČNA VERZIJA preuzmi
PLAN NABAVKI ZA 2023 preuzmi
PLAN NABAVKI ZA 2022_po rebalansu preuzmi
Izmenjena verzija plana javnih nabavki  preuzmi
Odluka o dodeli ugovora u postupku nabavke Unutrašnji radovi na sanaciji objekta u Leskvcu, NR-1/22 preuzmi
Poziv i konkursnu dokumentaciju za nabavku NR-1/22 - Unutrašnji radovi na saniciji objekta Centralne škole u Leskovcu preuzmi
Izveštaj o javnim nabavkama u 2021. preuzmi
Izveštaj o javnim nabavkama u 2021.-1 preuzmi
Plan javnih nabavki za 2022. preuzmi
Plan nabavki za 2022. preuzmi
Odluka o dodeli Ugovora-Spoljašnji radovi na sanaciji objekta Centralne škole u Leskovcu  preuzmi
Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koje se zakon ne primenjuje- Spoljašnji radovi na sanaciji objekta Centralne škole u Leskovcu  preuzmi
Plan nabavki izuzetih od primene zakona-2021 preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu preuzmi
Odluka o dodeli Ugovora- OŠ Svetozar Marković preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda JN MV 01-2020 preuzmi
Konkursna dokumentacija JN MV 01-2020 preuzmi
Interni plan javnih nabavki -  2020.godina preuzmi
Interni plan javnih nabavki 2018. preuzmi
Interni plan nabavki -  2018.godina preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda - Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac preuzmi
Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac - Konkursna dokumentacja preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za JN MV 01-2019 preuzmi
Odluka o izmeni ugovora o izvodjenju radova preuzmi
"Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju fiskulturne sale "Partizan" JN-MB 5/2019-Konkursna dokumentacja preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN-MB 5/2019 preuzmi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN-MB 5/2019 sa odgovorom na pitanje broj 1 preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za JN-MB 5/2019 preuzmi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru- JN-MB 5/2019 preuzmi

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu