Predmetna 2021/2022

Reaguj na neravnopravnost!

U okviru projekta „Reaguj na neravnopravnost!“ učenici školskog parlementa OŠ „Svetoѕar Marković“, učestvovali su prošlog vikenda na trodnevnom  skupu u Vrnjačkoj banji. Treninge za članove i nastavnike učeničkih parlamenata o problemima nejednakosti i diskriminacije u školskom životu organizuje godinama unazad organiѕacija Edukacioni centar iz Leskovca, sa kojom naša škola ima dugogodišnju saradnju.

Nakon obuka školski parlamenti će  sa kapacitetima koristiti forum teatar kao alat za kreativno rešavanje problema niske inkluzije dece/omladine niskog socio-ekonomskog statusa. Koordinatori za saradnju ispred škole su profesori Istorije Blagica Trkulјa i Miroslav Živković. Formiran klub vršnjačke podrške za pobolјšanje školskih performansi dece sa niskim obrazovanjem će rešavati probleme sa zainteresovanim stranama - lokalnim vlastima, roditelјima, školskim osoblјem i lokalnim odelјenjem Ministarstva

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu