Predmetna 2021/2022

Eko market tekstila

Osnovna škola „Svetozar Marković“ i udruženje „Konektor“ započeli su realiazciju projekta „Eko market tekstila“ koji finansira grad Leskovac, preko Fonda za zaštitu životne sredine.

U ponedelјak, 11.4.2022. održana je edukativna radionica za predstavnike Đačkog parlamenta, na kojoj su učenici upoznati sa svrhom projekta: „Jačanje svesti o značaju učešća svakog pojedinca u zaštiti životne sredine i doprinos smanjenju stvaranja otpada od tekstila, širenje znanja o cirkularnoj ekonomiji,  značaju reciklaže i produžetku upotrebe tekstilnih proizvoda“.

Mladi su na radionici upoznati sa pojmom cirkularne ekonomije, kako otpad može da predstavlјa sirovinu za ponovnu upotrebu i zašto će ovaj proces biti obavezan u budućnosti. Razgovarali smo o problemima koje imamo zbog velikih količina upotreblјenog tekstila i o pozitivnim stranama produženja roka upotrebe tekstila poklanjanjem garderobe ili reciklažom, koja predstavlјa osnovu cirkularne ekonomije.

Razgovarali smo o narednim aktivnostima u projektu, mladi su predlagali način realizovanja „Eko marketa tekstila“, na kome će razmenjivati garderobu sa svojim vršnjacima, poklanjati i na taj način produžiti vek korišćenja svog omilјenog komada odeće. Nakon održavanja Eko marketa, očekuje nas i reciklaža, radionice na kojima ćemo stvarati nove proizvode. Mladi će sa profesionalnim šnajderom izraditi nove proizvode. Izrađeni predmeti  (lutke, torbe, pernice...) biće ponuđeni na Uskršnjem bazaru koji učenici Đačkog parlamenta OŠ Svetozar Marković organizuju u gradskom parku, u dobrotvorne svrhe.

 

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu