Obuka nastavnika za primenu različitih metoda učenja u nastavi

Poslednjeg vikenda u novembru u našoj školi organizovan je seminar „Obuka nastavnika za primenu različitih metoda učenja u nastavi“. Organizator ovog seminara je Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Užica.

Opšti cilj ovog seminara je povećanje kompetencija nastavnika za metodiku učenja, a specifični ciljevi su:

  • Podizanje nivoa svesti kod nastavnika o značaju metodike učenja;
  • Povećanje znanja o zakonskoj regulativi učenja kako se uči:
  • Obogaćivanje znanja nastavnika o različitim metodama učenja
  • Povećanje motivisanosti za rad
  • Razvijanje inovativnosti i kreativnosti za samostalno kreiranje časa primenjujući znanja iz metodike učenja;
  • Intenzivniji timski rad između nastavnika u cilju učvršćivanja i širenja znanja i veština za primenu metoda učenja.

Seminar su vodile Radica Blagojević-Radovanović, diplomirani psiholog, i Gordana Tomonjić, profesor pedagogije. One su nastavnike upoznale sa značajem ovladavanja metodama i tehnikama učenja za učenike i nastavnike i sa različitim metodama učenja kako se uči. Na kraju su nastavnici pisali scenarije za čas primenjujući naučeno.

Nastavnici su bili zadovoljni naučenim i načinom organizacije, a ovaj seminar se nalazi u Katalogu programa stručnog usavršavanja.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu