Prvaci i drugaci u Soko Banji

Nastava u prirodi za učenike 1. i 2. razreda

Nastava u prirodi za učenike 1. i 2. razreda realizovana je u Sokobanji, u periodu od 9. do 14. aprila 2018. Organizacija je poverena TA „Bavka turs“ i učiteljicama prvog i drugog razreda.

Opšti ciljevi nastave u prirodi su bili da se prošire postojeća i steknu nova znanja i iskustva, da se kod učenika razvije odgovoran odnos prema sebi, drugima i prema okruženju, da se učenici osposobe da aktivno i kreativno koriste slobodno vreme i da se očuva, podstiče i unapređuje ukupno zdravstveno stanje učenika, njihov pravilan psihofizički i socijalni razvoj.

Smeštaj i ishrana učenika organizovani su u objektu „Banjica“.

Svakog dana rekreatorka Marjana vodila nas je u prepodnevne šetnje kako bi se deca upoznala sa znamenitostima i prirodnim lepotama Sokobanje. Obišli smo Boriće, Čuku, Lepteriju i Limun banju, a u povratku smo otišli do Ozrena i vodopada Ripaljka.

Popodnevne sportske aktivnosti organizovane su na obližnjem terenu. Tu su se deca takmičila u spretnosti i brzini i navijala za svoje fudbalske timove.

U večernjim časovima organizovana je diskoteka gde su deca učila da igraju ili se zabavljala učestvujući u različitim takmičenjima. Poslednje večeri podeljene su diplome za najuređeniju sobu i za učešće u aktivnostima.

U subotu, 14. aprila vratili smo se u Leskovac, zadovoljni i puni utisaka.

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu