Opšta akta

Opšte o školi

Svoju osnovnu  delatnost škola  obavlja na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ br.88/17), Zakona o osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br.55/13 i 101/17-dr.zakon), Statuta Osnovne škole „Svetozar Marković“, Pravilnika o kaledaru obrazovno-vaspitnog rada (Sl. glasnik RS, Prosvetni glasnik br.6/2017.) i drugih važećih zakona i podzakonskih akata, kao i  kolektivnih ugovora.

Škola je registrovana za  osnovno obrazovanje  (Šifra delatnosti: 8520)

Osnovna škola “Svetozar Marković“, obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u samom centru Leskovca, u ulici Leskovačkog odbora br. 6.

U okviru škole su  i  izdvojena odeljenjia u Donjoj Jajni i Kukolovcu.

Škola je  ustanova koja  obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i  vaspitanja ostvarivanjem školskog programa.

Obrazovno-vaspitni rad obavlja se na srpskom jeziku.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje u Školi ostvaruje se kroz:

 • razrednu i razredno-predmetnu nastavu u prvom ciklusu
 • predmetnu nastavu u drugom ciklusu,
 • dopunsku i dodatnu nastavu;
 • izbornu nastavu;
 • vannastavne aktivnosti;
 • slobodne aktivnosti;
 • nastavu u prirodi i ekskurzije;
 • kulturnu i javnu delatnost i druge društvene aktivnosti
 • individualni obrazovni plan.

U okviru vannastavnih aktivnosti u našoj školi rade sledeće sekcije: dramska, literarna, lingvistička, geografska, istorijska, sekcija za biologiju, hemiju, tehniku i tehnologiju, za likovnu i muzičku kulturu, kao i sportske sekcije: košarkaška, rukometna, fudbalska, odbojkaška kao i sekcija za stoni tenis i plivanje.

Kulturna i javna delatnost škole obuhvata: svečanosti povodom proslave Svetog Save, Dana škole, državnih praznika i drugih prigodnih manifestacija, organizovanje izložbi učeničkih radova, priredbi učenika, sportskih takmičenja i drugih aktivnosti.

Obrazovno-vaspitni rad škole ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1.septembra, a završava se 31.avgusta naredne godine.

Vreme početka nastave, raspored smena, vreme početka i završetka časova, trajanje odmora i drugo utvrđuje se Godišnjim planom rada škole.

Zakon o osnovnoj školi, kao poseban zakon, reguliše da škola vodi evidenciju utvrđenu ovim zakonom i na osnovu podataka izdaje javne isprave.

Evidencija u školi vodi se kroz uredno pisanje:

 1. matičnih knjiga
 2. dnevnika obrazovno-vaspitnog rada i
 3. posebnih evidencija i zapisnika  o :
  1. polaganju ispita
  2. uspeha na   kraju   školske   godine   (vodi   se   u   okviru   dnevnika obrazovno-vaspitnog rada)
  3. podelu predmeta na nastavnike (vodi se u okviru dnevnika obrazovno- vaspitnog rada)
  4. izdatim svedočanstvima  i  javnim  ispravama  (vodi  se  okviru matične knjige).

Javne isprave koje se izdaju u školi su:

 1. Đačka knjižica
 2. Prevodnica
 3. Svedočanstvo o završenom razredu prvog ciklusa za učenike koji odlaze u inostranstvo
 4. Svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa
 5. Uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika
 6. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovawu i vaspitanju
 7. Uverenje o obavljenom završnom ispitu

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu