Ekskurzije, izleti i nastava u prirodi

Relacije ekskurzija za učenike od 1. do 8. razreda u školskoj 2019/2020. godini

 razred relacija vreme
11-3 Leskovac – Svilajnac –Jagodina - Leskovac april ili maj  2020.
21-3 Leskovac – Svilajnac – Jagodina-Leskovac april ili maj  2020.
31-3 Leskovac – Topola - Oplenac-Arandjelovac - Leskovac maj ili jun 2020.
 41-3 Leskovac – Topola - Oplenac-Arandjelovac - Leskovac april ili maj  2020.
14,5, 24, 5, 34,5 44,5 Kukolovce- Donja Jajina –Soko banja - Donja Jajina -Kukolovce maj ili jun 2020.
 5 1-4

Leskovac – Paraćin – Zaječar – Negotin – Kladovo – Donji Milanovac – Golubac –Srebrno jezero – Požarevac – Velika Plana – Jagodina – Niš – Leskovac

maj  2020.
 6 1-5 Leskovac – Požarevac -Kostolac-Golubac-Donji Milanovac-Kladovo-Negotin-Zaječar-Leskovac 2 dana u aprilu 2020.
 71-5 Leskovac – Požarevac -Kostolac-Golubac-Donji Milanovac-Kladovo-Negotin-Zaječar-Leskovac 2 dana u aprilu 2020.
 81-4 Leskovac-Valjevo-Brankovina-Tara-Mokra gora-Zlatibor-Vrnjačka Banja- Leskovac 3 dana u septembru i oktobru 2019.
 Napomena:  Detaljni plan ekskurzija učenika  nalaze se u aneksu Godišnjeg plana rada škole u okviru globalnih planova rada po razredima.

Destinacije nastave u prirodi za školsku 2019/2020.godinu

 razred relacija vreme
1. 
Leskovac-Soko Banja - Leskovac 7 dana u maju 2020.
2.  Leskovac- Grza - Leskovac 7 dana u maju 2020.
3. Leskovac- Despotovac -Leskovac 7 dana u maju 2020.
 4.
Leskovac- Tara-Leskovac 7 dana u maju 2020.
Napomena:  Detaljni plan nastave u prirodi nalaze se u aneksu Godišnjeg plana rada škole u okviru globalnih planova rada po razredima.

Ekskurzija i izleti

Ekskurzija i izleti su vannastavni oblici obrazovno-vaspitnog rada koji se ostvaruje van škole.

Cilj je savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa nepostrednim upoznavanjem, pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje kulturnog nasleđa i privrednih dostignuća koja su u vezi sa delatnošću škole, kao i rekreativno-zdravstveni oporavak učenika.

Zadaci koji se ostvaruju su: proučavanje objekata i fenomena u prirodi, razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika, upoznavanje načina života i rada ljudi pojedinih krajeva, razvijanje pozitivnih odnosa prema nacionalnim, kulturnim i estetskim vrednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima, kao i shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života.

Sadržaji ekskurzije, izleta, letovanja i kampa ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa obrazovno-vaspitnog rada i školskog programa i sastavni su deo godišnjeg programa rada škole.

Program ekskurzije

Odeljenska i stručna veća dostavljaju predlog plana i programa ekskurzija, izleta Nastavničkom veću škole radi razmatranja i odlučivanja. Predloženi plan i program razmatra i na njega daje saglasnost savet roditelja škole.

Plan i program ovih aktivnosti obuhvata, uz već navedene ciljeve i zadatke i sadržaje kojima se postavljeni ciljevi realizuju i planirani obuhvat učenika, nosioce aktivnosti, vreme trajanja, putne pravce, tehničku organizaciju i način finansiranja.

Priprema i izvođenje ekskurzije

Nosioci priprema, organizacije i izvođenja ekskurzija po utvrđenom planu i programu su: direktor škole, odeljenjski starešina i stručni vođa koga imenuje direktor škole, a potvrđuje Nastavničko veće.

Direktor škole je najodgovornije lice za pripremu i izvođenje ekskurzija.

Odeljenjski starešina je odgovoran za bezbednost učenika, za njihovo zdravlje i ponašanje, smeštaj i ishranu.

Stručni vođa je odgovoran za stručnu pripremu ekskurzije. Za stručnog vođu puta bira se jedan od nastavnika koji realizuje program redovne nastave u školi čija je struka bliska programskim ciljevima, zadacima i sadržajima ekskurzije.

Stručnu organizaciju i program ekskurzije ostvaruje škola a tehničku organizaciju škola poverava registrovanom turističkom preduzeću, odnosno agenciji koja ispunjava uslove iz kodeksa Udruženja turističkih organizacija Srbije (prema  “YUTA” Standardima).

Izbor turističkog preduzeća ili agencije vrše predstavnici saveta roditelja razreda i direktor škole na osnovu najpovoljnije ponude.

U slučaju bilo kakvih prigovora na račun organizacije nastave u prirodi i ekskurzija Školski odbor je dužan da ih razmotri, preduzme odgovarajuće mere i o njima obavesti podnosioca prigovora i Ministarstvo prosvete.

Ekskurzija se izvodi prema školskom kalendaru, u trajanju od jednog do tri nastavna dana. Međusobne obaveze između turističkog preduzeća i škole uređuju se ugovorom na osnovu prihvaćene jedne od najmanje tri ponude, sa kalkulacijom troškova. Saglasnost daje savet roditelja škole.

Nastava u prirodi

Cilj organizovanja nastave u prirodi jeste ostvarivanje odgovarajućih sadržaja nastavnih i vannastavnih aktivnosti iz nastavnog plana i programa škole, u klimatski pogodnom mestu iz obrazovno-vaspitnih, zdravstveno-rekreativnih i drugih razloga.

Način organizovanja nastave u prirodi

Nastava u prirodi se organizuje za učenike od prvog do četvrtog razreda, u trajanju od 7 do 10 dana, uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja za najmanje 60% učenika odeljenja.

Za učenike koji ne odlaze na nastavu u prirodi škola je dužna da organizuje nastavu.

Nastavnik razredne nastave je odgovoran za neposredno izvođenje nastave u prirodi, a posebno za: realizaciju nastavnog plana i programa, životnu, zdravstvenu i materijalnu bezbednost učenika, smeštaj u prevozu, objektu i za ishranu učenika, ponašanje, higijenu kao i za organizaciju aktivnosti učenika u slobodnom vremenu.

Ukoliko se učenik razboli, o tome obavestiti i roditelje i direktira škole. Za učenike koji ne odlaze na nastavu u prirodi, škola je dužna da organizuje nastavu.

Ugovor koji zaključuje direktor škole i agencija treba da sadrži pojedinačnu i ukupnu cenu (broj putnika), način plaćanja (broj rata), uslove zadržavanja iznosa garancije, podatke o vodiču, podatke o animatoru, podatke o zdravstvenoj zaštiti i broju gratisa.

Ugovoranje, finansiranje i realizacija eskurzije i nastave u prirodi

Ugovor mora da sadrži: pojedinačnu i ukupnu cenu (broj putnika), način plaćanja (broj rata), uslove zadržavanja iznosa garancije, podatke o vodiču, podatke o zdravstvenoj zaštiti, podatke o broju gratisa.

Sastavni i obavezujući deo ugovora je javni poziv (tender) u kome su sadržani svi ugovoreni sadržaji koji će biti realizovani, program i opšti uslovi putovanja.

Neophodno je obezbediti lekara pratioca za putovanja duža od dva dana i za sva putovanja duža od jednog dana da roditelji dostave zdravstveni list.

Materijalna sredstva  za realizaciju ekskurzije obezbeđuju roditelji učenika, a o visini nadoknade za nastavnike odlučuje Savet roditelja i one se obračunavaju u bruto iznosu i isplaćuju u skladu sa zakonom, na teret roditelja učenika koji putuje.

Ekskurzije se organizuju uz prethodnu saglasnost roditelja za najmanje 60% učenika istog razreda

Izveštaj o realizaciji eskurzije sačinjava stručni vođa puta i daje ocenu o realizaciji plana i programa i kvalitetu pruženih usluga. Ovaj izveštaj razmatra i usvaja Nastavničko veće i Školski odbor.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu