Ritam radnog dana škole

1. Raspored smena

U osnovnoj školi "Svetozar Marković" Leskovac nastava se odvija u  smene. 

Tabelarni pregled rasporeda smena za školsku 2019/2020. godinu 

 Preuzmi: Tabelarni pregled rasporeda smena za školsku 2019/2020. godinu 

 

Učenici ne koriste službeni ulaz u školu.

Učenici ne mogu napuštati školu u toku časova i malih odmora bez odobrenja odeljenjskog starešine ili predmetnog nastavnika.

U toku nastave nije dozvoljeno prisustvo roditelja u hodnicima škole i zadržavanje ispred učionica, ako nemaju zvaničnu ulogu pratioca učenika.

Ulaz učenika

1. smena

(razredna i

predmetna nastava)

2. smena

razredna nastava

2. smena

predmetna nastava

   7.20  13.05  12.20
1. čas  7.30.-8.15  13.15. - 14.0  12.30. - 13.15
2. čas  8.20. - 9.05  14.05 - 14.50  13.20 - 14.05
veliki odmor  9.05 - 9.30  14.50 - 15.15  14.05 - 14.30
3. čas  9.30 - 10.15  15.15 - 16.00  14.30 - 15.15
4. čas  10.20 - 11.05  16.05 - 16.50  15.20 - 16.05
5. čas  11.10 - 11.55  16.55 - 17.40  16.10 - 16.55
6. čas  12.00 - 12.45  17.45 - 18.30  17.00 - 17.45
7. čas  12.50 - 13.35    17.50 - 18.35

 2. Dežurstvo nastavnika i učenika

Nastavnici  dežuraju po utvrđenom rasporedu.

 

razredna nastava

predmetna nastava

1. smena 7.10 -12.00  7.10 - 13.00
2. smena  13.03 - 17.00  12.15 - 18.08

 

Dežurni nastavnici razredne nastave u školskoj 2017/2018. godini 

 

prizemlje 

(ulaz)

prizemlje

(hodnik)

1. sprat

školsko dvorište

ponedeljak Ana Gavrilović Trajko Milošević Sanela Ćirić Zoran Ilić
Utorak Marija Nikolić Žaklina Stojiljković Tatjana Stojković Goran Stanković
Sreda Olivera Đorđević Tatjana Stojković Srebra Dimčić Momčilo Stojković
Četvrtak Jelena Strahinjić Srebra Dimčić Goran Stanković Sanela Ćirić
Petak
Zoran Ilić  Ana Gavrilović Jelena Strahinjić Trajko Milošević

 

 Dežurni nastavnici predmetne nastave u školskoj 2017/2018. godini 

 

prizemlje 

(ulaz)

prizemlje

(hodnik)

1. sprat

školsko dvorište

ponedeljak Marina Mladenović Zorka Milenković

Svetlana Nikolić

Ana Stanković

Tatjana Kostić
Utorak Violeta Aleksić Bratislav Zdravković

Blagica Nikoilić

Dragana Marković

Milena Stevanović

Dragan Bubnjević
Sreda Bojan Konstantinović Aleksandar Nikolić

Dušan Milosavljević

Miroslav Živković

Mirjana Krgović
Četvrtak Olgica Jović  Vesna Stojanović

Ivan Stojiljković

Valentina Trenčić

Miodrag Mitić
Petak
Jovica Cvetković Miloš Pavlović

Ljubica Stefanović

Snežana Milošević

Dalibor Stevanović

 

Učenici sedmog i osmog razreda dežuraju po utvrđenom rasporedu od 7:15 do 12:45h u prepodnevnoj smeni, odnosno od 12:30 do 17:45 u popodnevnoj smeni

Pomoćni radnici dežuraju po utvrđenom rasporedu u toku časova pored službenog ulaza.

 

3. Termini za prijem roditelja

 

 Predmetna nastava

u prepodnevnoj smeni:

Predmetna nastava

u popodnevnoj smeni:

Razredna nastava

u prepodnevno smeni

Razredna nastava

u  popodnevnoj smeni

Sreda:  9.05 - 9.30 

Petak:  9.05 - 9.30 

Sreda:  14.05 - 14.30 h

Petak:  14.05 - 14.30 h

Sreda: 11.30 - 12.00h Sreda: 17.40 - 18.10 h

 

Ukoliko roditelji imaju potrebu da dođu van predviđenih termina obratiće se odeljenjskom starešini ili sekretaru škole i najaviće svoj dolazak.

 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu