Kako dete pripremiti za polazak u školu

Igrom do škole

Da li ste znali  da je najbolja priprema za školu – igra?

Ali ne bilo kakva igra, nego ona u kojoj je dete zaposleno,

u kojoj razvija svoje osećaje i u kojoj stiče potrebne veštine.

Evo nekoliko naših ideja podeljenih u područja. 

Važno je znati: ako je detetu neka igra preteška, ne insistirajte, igrajte se onog što dete može.

 

Matematika

Igrajmo se razvrstavanja, sabiranja i oduzimanja – sakupimo kamenčiće, sličice, manje igračke, kocke ili sl. U svakodnevnim situacijama, npr. u prodavnici, zamolite dete da vam doda tri pomorandže, dva jabuke, četiri banane, pet bonbona...

Naučite osnovne mere (težina, dužina i sl.) tako da Vam pomaže u kuvanju i pečenju kolača. Kroz primere, naučite ga šta se meri kilogramom, a šta metrom. Koje se namirnice kupuju i mere na vagi, koliko je nešto udaljeno....

Igrajte – Broj dana – svaki dan izaberete jedan broj, izradite ga od neobičnog materijala (npr. od testa ili komadića starog časopisa), stavite ga na svima vidljivo mesto (npr. frižider) i potom ceo dan tražite taj broj. Ako je to npr. br. 10, režemo sendviče na desetine, brojimo kola do 10, igramo se sa deset kockica i sl.

Učite matematiku pomoću testenina – šuplju, sirovu testeninu možete nizati na konac ili kanap po zadatim brojevima; neka dete pritom glasno broji.

U praznu kartonsku kutiju od jaja upišite broj s unutrašnje strane svakog udubljenja; neka dete puni udubljenja s toliko zrna graška ili pasulja koliki je napisani broj. Roditelj može proveriti.

Čitanje i pisanje

Rezanje makazama izvrsna je vežba šake i prstiju, omogućuje vežbanje prstiju kojima će kasnije dete držati olovku. Isto tako ukucavanje sitnih eksera u neku površinu razvija sitnu motiriku kod dece, preciznost i pomoći će im u držanju olovke.

Izrada kućne slovarice – na prazne papire koje kasnije uvežete, zajedno s detetom, zalepite jedno od slova azbuke. Detetov zadatak je da na papire lepi slike iz časopisa koje predstavljaju predmete koji počinju na to slovo.

Na slovo na slovo – ko se može setiti dužeg niza reči koje počinju na određeno slovo ili koje se završavaju istim glasom.

Vežbe sinteze: šta čuješ kad kažem: u-li-ca, n-o-s itd.

Igre prepoznavanja – koja je reč duža, a koja kraća.

Igre rimovanja – pronađimo reči koje se rimuju.

Ispunjavanje radnih listića, razne vežbe pisanja olovkom…

Prepoznavanje slova u natpisima iznad prodavnica, na panoima, plakatima i sl.

Dete koje polazi u prvi razred, ne treba da zna da čita i piše, da radi zadatke iz matematike, ali trebalo bi da ima neka opšta predznanja o svetu u kome živi i koji ga okružuje. A to će najbolje naučiti od Vas!

Jasmina Pavlović Djordjević, sociolog

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu