Završni ispiti

Probni završni ispit

U toku školske godine, po nalogu Ministarstva prosvete, u školi se organizuju probni završni ispiti. Ponekad je to dva puta godišnje, jednom na početku, a drugi put pri kraju školske godine. 

Priprema završnog ispita

Početkom maja u školi se organizuje pripremna nastava za učenike 8. razreda za predmete koje će polagati na završnom ispitu. 

Završni ispit

Osmake očekuje završni ispit u junu.  

Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici.

Učenici polažzavršni ispit svojim osnovnim školama.

Srednje škole

Postoje četri osnovna tipa srednje škole: 

  1. Opšta gimnazija
  2. Srednje škole za nadarene za učenike  
  3. Srednje škole za specijalno obrazovanje
  4. Srednje stručne škole

Upis u srednju školu

Svi učenici koji završe osnovnu školu i polože završni ispit mogu da upišu srednju školu

Kalendar aktivnosti za sprovodjenje završnog ispita za školsku 2017/2018. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2018/2019.- PREUZMI

Stranice posvećene upisu u srednje škole Republike Srbije - pogledaj

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu