Razredna - 2019/2020

„Osnovi bezbednosti dece“ u četvrtom razredu

I ove godine, za učenike četvrtog razreda organizuju se časovi o bezbednosti, a predavači su im policajci. Reč je o fakultativnom času koji se organizuje jednom mesečno na časovima razredne nastave.

Primarni cilj ovih predavanja je prevencija i načini zaštite. Na ovim časovima se uči o bezbednosti u saobraćaju, o zloupotrebi droge i alkohola, bezbednosti na internetu, o vršnjačkom nasilju, kao i kako se ponašati u vanrednim situacijama.

U septembru je održano prvo predavanje „Bezbednost dece u saobraćaju“, u oktobru „Policija u službi građana“, a u novembru „Nasilje kao negativna društvena pojava“. Prvo predavanje održao je saobraćajni policajac, a poslednja dva školski policajac.

Đaci su na predavanjima postavljali pitanja, iznosili svoja zapažanja i prethodna iskustva u vezi sa prezentovanim sadržajima.

Do kraja školske godine planirana su predavanja: „Prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola“, „Prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima“, „Zaštita od požara“, „Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih pojava“ i „Želeo sam da pitam“.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu