Predmetna 2018/2019

Preventivno delovanje u cilju sprečavanja ranih – dečjih brakova kod Roma

Dana 06.11.2018. godine održana je radionica, u okviru projekta ,,Preventivno delovanje u cilju sprečavanja ranih – dečjih brakova kod Roma“, za učenike romske nacionalnosti OŠ ,,Svetozar Marković“ u Leskovcu.

Cilj ove radionice je da preventivno deluje na mlade i probudi svest o posledicama koje nosi prevremeno stupanje u brak.  

Radionica je bila namenjena devojčicama i dečacima starijih razreda. Sprovedena je od strane NVO – ROSA, a aktivnosti ove organizacije podržava Grad Leskovac i Vlada Švajcarske.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu