Predmetna 2018/2019

Predavanje o prevenciji narkomanije

U petak, 21.12.2018.godine održana su predavanja u prostorijama škola na temu prevencija narkomanije.

Predavanjima su prisustvovali učenici i nastavnici škole u odvojenim grupama.

Nacionalna komisija za prevenciju narkomanije imenovana od strane Vlade Republike Srbije formirala je Okružne timove za prevenciju narkomanije čija delatnost treba da bude usko povezana sa radom škole. Propisane su programske aktivnosti koje će ući u godišnji plan rada škole, primerene različitim uzrasnim grupama.

Ispred Okružnog tima najpre se obratila dr Vanja Ilić iz Zavoda za javno zdravlјe koja je uopšteno upoznala prisutne o radu tima napomenuvši da je droga sve jeftinija i sve dostupnija  deci i mladima i iznela zabrinjavajući podatak da je samo na kraju 2017.godine registrovano 798 novih vrsta psihoaktivnih supstanci.

U toku predavanja predstavlјeni su i ostali  članovi tima koji učestvuju u radu: psihijatar, zamenik javnog tužioca, sudija Opštinskog suda, predstavnik Centra za socijalni rad  pa je  svako iz svoje branše pristupao ovom društvenom problemu, iznoseći svoja iskustva u radu sa zavisnicima.

U dalјem radu očekuje se usvajanje Protokola što će otkloniti poteškće u radu i ustanoviti tačan redosled obaveštavanja nadležnih institucija nakon događaja koji su od interesa za rad ove grupe.

U ovoj školskoj godini planirano je 7-8 radionica za decu uzrasta od 5. do 8. razreda.

Predavanju je prisustvovala i direktorka škole Tamara Janković što je  ocenjeno kao veoma važno, jer je  u ovim delikatnim slučajevima najvažnije da svi, roditelјi, nastavnici i direktor škole,  rade kao jedan tim.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu