Razredna - 2018/2019

Radionica "Hrana na plastičnim kesama"

Svetski dan hrane, 16. oktobar je u odeljenju III-3 obeležen kroz radionica “Hrana na plastičnim kesama”. Radionicu je vodila učiteljica Sanela Ćirić.

Ciljevi ove radionice su: upoznavanje važnosti ishrane I zdrave hrane, uočavanje veze između načina nabavke hrane i zagađenja ambalažnim otpadom, razvijanje smisla za raspoređivanje pojedinačnih oblika u zadatom prostoru, kreativno izražavanje.

Radionica je imala interdisciplinarni karakter i obuhvatala je sadržaje nastave prirode i društva, čuvara prirode i likovne kulture. Pozvani su i roditelji, ali je zbog prepodnevene smene, odziv bio mali.

Na početku radionice, deca su informisana da se danas u svetu obeležava Dan hrane. Kroz razgovor o važnosti hrane, deca su zaključila da nam hrana daje energiju i snagu za razmišljanje i obavljanje svakodnevnih poslova, da nam je potrebna za rast i razvoj i da može da nas zaštiti od bolesti.

Posle toga deca su u grupama rešavala slagalicu. Dobijene delove trebalo je da rasporede tako da dobiju trougao koji zapravo predstavlja pojednostavljenu piramidu ishrane pomoću koje se mogu uočiti grupe namirnica. Razgovaralo se o količini hrane koju treba da unesumo u toku dana i o zdravim načinima pripreme hrane. Istaknuto je da hranu najčešće nabavljamo tako što je kupujemo, a sa kupovinom hrane dobijamo i gomile plastičnih kesa. Jedan od načina da se rešimo te gomile jeste i da od plastičnih kesa napravimo upotrebne predmete.

Deca su dobila zadatak da od plastičnih kesa naprave podmetače na kojima će prikazati hranu koja je dobra za zdravlje. Mogli su da rade kolaž ili kombinovanom tehnikom po izboru. Za vreme rada u učionici je bilo živo, a i roditelji su se uključili i pomagali deci.

Na kraju su deca iznosila svoje utiske o radovima. Podmetače će koristiti na časovima likovne kulture kako bi se zaštitile školske klupe od prljanja.

Posebno interesantni odgovori bili su oni koji su dobijeni na pitanje o omiljenoj hrani. Deca su uglavnom birala voće, roštilj, picu ili giros, a niko se nije izjasnio za povrće. Ovi odgovori su potvrda ponašenje dece za vreme odmora. Većina njih doručkuje ili užina brzu hranu ili slatkiše i grickalice. Sve ovo ne ide u prilog formiranju zdravih navika, pa je sadržajima o ishrani potrebno posvetiti pažnju i uključiti i roditelje, pogotovu ako se zna da je ishrana početna tačka poboljšavanja zdravlja dece i najbolja prevencija mnogih bolesti.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu