Razredna - 2018/2019

Bezbednost dece u saobraćaju

Vrsta aktivnosti: Saradnja sa SUP-om Leskovac

Vreme realizacije: petak, 14.9. 2018. godine

Organizator/realizator aktivnosti: SUP-Leskovac i aktiv učitelja prvog razreda

Cilj aktivnosti: Učenici treba da se upoznaju i da nauče osnovna pravila u saobraćaju i kako bezbedno da učestvuju u saobraćaju

Opis aktivnosti: Saobraćajac Kostadinovićn je svim učenicima prvog razreda pričao o saobraćajnim pravilima. Deca su aktivno učestvovala u razgovoru, pričali o svojim iskustvima i onome što znaju iz svakodnevnog života.

Učenici su dobili mali priručnik o bezbednosti u saobraćaju „Bezbednost za sve“ i test pomoću koga će proveriti stečena znanja sa ovog predavanja.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu