Razredna - 2018/2019

Tematski dan "Moja lepa Srbija!!!"

U odelјenjima četvrtog razreda je 8.11. i 13.11. 2018. godine održan tematski dan ,, Moja lepa Srbija ".

Učitelјi Tatjana , Momčilo i Olivera su osmisli, organizovali i realizovali sistematizaciju teme iz prirode i društva “Prirodno geografske odlike i flora i fauna Srbije” . Ovu temu smo povezali sa temom iz matematike - jedinice mere za površinu pri čemu su učenici rešavali zadatke vezane za površinu nacionalnih parkova, jezera i rezervata prirode.

Na času muzičke kulture pevana je himna ,, Bože pravde" i pesma ,,Moja zemlјa" uz muzičku pratnju učenika na sintisajzeru.

U okviru časa srpskog jezika učenici su rešavali asocijacije i bogatili rečnik, a na času likovne kulture pravili smo suvenire i razglednice sa motivima prirodnih lepota Srbije.

Finalni produkti rada, nastali grupnim radom, a prethodno individualnim istraživačkim radom učenika na zadatu temu, su prelepi panoi nacionalnih parkova i rezervata prirode kao i PP prezentacija prikazana u elektonskoj formi . 

Cilј ovih prezentacija je reklama prirodnih lepota Srbije i poziv turistima da ih posete . Ovoj aktivnosti su prisustvovali i roditelјi učenika kojima se ovom prilikom i zahvalјujemo.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu