Razredna - 2018/2019

Vuk Karadžić - tematski dan

U odeljenju III-1 i III-2, 28.11.2018. godine održan je tematski dan "Vuk Karadžić".

Učiteljice Jelena i Srebra su osmislile, organizovale i realizovale ovu aktivnost.


Na času srpskog jezika nakon rešene asocijacije, učenici su grupnim radom prezentovali dobijene istrazivačke radove na zadatu temu. Zatim je usledio kviz znanja. 

Na času matematike učenici su rešavali tekstualne zadatke po nivoima složenosti.

Svoju  kreativnost pokazali su na času likovne kulture izradom portreta Vuka Karadžića.

Cilj ove aktivnosti je da se obradi, utvrdi i prosiri znanje o Vuku Karadziću. Shvati značaj Vukovog dela i  budi interesovanje za istraživački rad.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu