Razredna - 2019/2020

Evropski dan jezika

Vrsta aktivnosti: radionica

Vreme realizacije: četvrtak, 26.9.2019.

Organizator aktivnosti: Aktiv nastavnika OŠ „Vuk Karadžić“

Cilj aktivnosti: Upoznavanje učenika sa stranim jezicima, kulturama i zanimljivostima nekih država i razvijanje ljubavi prema svom maternjem jeziku i jezicima drugih država.

Evropski dan jezika obeležen je radionicom u „Kući veština“ koju su organizovali: nastavnica srpskog jezika Tanja Ilić sa kolegama iz OŠ „Vuk Karadžić“ i učenicima. Učenici drugog razreda su prisustvovali i aktivno učestovali u radionici na kojoj su se upoznali sa nekim karakteristikama maternjeg –srpskog jezika, engleskog jezika, nemačkog, ruskog i kineskog jezika. Učenicima je bilo veoma zanimljivo.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu