Razredna - 2019/2020

Noć istraživača

Vrsta aktivnosti: radionica

Vreme realizacije:petak, 27.9. 2019.

Organizator/realizator aktivnosti: CSU Leskovac

Cilj aktivnosti je upoznavanje učenika sa programiranjem i robotikom, razvijanje ljubavi prema nauci i istraživanju.

U okviru 10.Noći muzeja u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, učenici drugog razreda prisustvovali su radionici za programiranje. Učenicu su trebali da programiraju robata koji se kretao po određenoj tabli i trebao da se postavi na određeno polje. Učenici su veoma brzo to shvatili i uživali su u igri.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu