Razredna - 2019/2020

Značaj saobraćajnih znaka za đaka

Vrsta aktivnosti: projektna nastava

Vreme realizacije: petak, 27. 9. 2019. godine

Organizator/realizator aktivnosti: aktiv učitelja drugog razreda u saradnji sa Tehničkom školom „Rade Metalac“ i roditeljima učenika.

Cilj aktivnosti je da učenici nauče značaj saobraćajnih znaka, da budu pažljivi učesnici u saobraćaju i poštuju  pravila u saobraćaju.

U okviru prve teme projektne nastave „Značaj saobraćajnih znaka za đaka“ aktiv učitelja drugog razreda je pored saradnje sa roditeljima iskoristio i dobru saradnju sa Tehničkom školom „ Rade Metalac“.

Učenici su pričali o saobračajnim znacima, crtali ih i pravili panoe. Zatim su posetili učenike saobraćajnog smera tehničke škole, učestvovali u razgovoru sa profesorom Žarkom Antaskovićem i gledali edukativni film „Pažljivko“. U povratku snimali su jedan drugog kako objašnjavaju saobraćajne znake i dobili zadatak da snime kratke filmove o nekom saobraćajnom znaku

Profesori saobraćajnog smera, Žarko Antasković i Miloš Grozdanović, su sa svojim učenicima napravili poligon u školskom dvorištu. Učenici su biciklima, trotinetima, hoverbordovima i rolerima prelazili poligon poštujući pravila, znak STOP, pešački prelaz, prednost na raskrsnici i pravilno kretanje desnom stranom

Učenici su na ovaj način  mogli i praktično da primene naučena znanja  i nauče na jedan zanimljiv i drugačiji način, kroz igru i druženje.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu