Razredna - 2018/2019

Radionica sa roditeljima "Jesenji muzički instrumenti"

Vreme realizacije: petak, 28.9.2018. godine

Organizator/realizator aktivnosti: Učenici 1/1, roditelji i učiteljica Ana Gavrilović

 Cilj aktivnosti: Razvijanje kreativnosti i zajedničko druženje sa roditeljima

Učenici su nakon tematskog dana sakupljali plodove koje mogu upotrebiti za izradu muzičkih instrumenata. Ideje i materijal su poneli, a na radionici su zajedno sa roditeljima pravili muzičke instrumente. Nakon izrade i prezentacije, učenici su pevali pesmu „Ide jesen“ i svirali na svojim instrumentima.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu